21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας Επιχειρήσεων

• Ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, Πλοία
• Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες
• Τεχνικά – Η/Μ Έργα
• Διοικητικές υπηρεσίες, Εστίαση

Εγκαταστάσεις

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β (μέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα).

Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται στο Π.Δ. 294/88 στο άρθρο 2 ανάλογα με τον κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης (ΣΤΑΚΟΔ 1980) όπως ορίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία.

Πλοία

ΟΜΑΔΑ “Α”

Δεξαμενόπλοια (Tαnkers)
– Δεξαμενόπλοια πετρελαιοφόρα (Oil tankers)
– Δεξαμενόπλοια βενζινοφόρα (Gasoline tankers)
– Δεξαμενόπλοια χημικών υγρών φορτίων (Chemical carrier tankers)
– Δεξαμενόπλοια χημικών αερίων φορτίων (Chemical gas carrier tankers)

ΟΜΑΔΑ “Β”

1. Επιβατηγά πλοία (Passenger ships)
– Επιβατηγά αναψυχής (Cruiser ships)
– Επιβατηγά ακτοπλοιας (Coastal passenger ships)
– Επιβατηγά οχηματαγωγά ανοικτού τύπου (Car ferry open type ships)
– Επιβατηγά οχηματαγωγά κλειστού τύπου (Car ferry closed type ships)

2. Φορτηγά πλοία (Cargo ships)
– Φορτηγά γενικού φορτίου (General cargo ships)
– Φορτηγά ξηρού φορτίου (Bulk carrier ships)

3. Πλοία ψυγεία (Refrigerater ships)

4. Ειδικά πλοία (Special type vessels)
– Αλιευτικά (Fishing vessels)
– Ρυμουλκά (Tug boats)
– Φορτηγίδες (Barges)
– Πυροσβεστικά (Fire fighting ships)
– Θαλαμηγοί (Yachts)
– Πλωτοί γερανοί (Floating cranes)
– Θυρόπλοια (Lock gates)
– Λοιπά πλοία

5. Πολεμικά πλοία (War ships)

6. Νέες κατασκευές γενικώς (New building’ s constructions)