21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Σύμβουλος ADR/RID/IMDG/IATA

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον, τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς από συγκεκριμένες νομοθετικές απαιτήσεις.

  • Τη συμφωνία ADR για την οδική μεταφορά.
  • Τον κανονισμό RID για τη σιδηροδρομική μεταφορά.
  • Τον κανονισμό ΙΜDG για τη θαλάσσια μεταφορά και IMDN για τους πλωτούς ποταμούς.
  • Τις διατάξεις της ΙΑΤΑ για την αεροπορική μεταφορά.

Και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η απασχόληση ΣΑΜΕΕ είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν οδική, σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές.