21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας

  1. Αρχική Σελίδα
  2. /
  3. Υπηρεσίες
  4. /
  5. Επαγγελματική Ασφάλεια
  6. /
  7. Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας σε Τεχνικά Έργα

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 305/96), απαιτείται στα εργοτάξια, όπου είναι ή προβλέπεται να είναι παρόντα πολλά συνεργεία. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος του έργου ή αν δεν υπάρχει τότε ο κύριος του έργου υποχρεούται να ορίσει έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, καθώς επίσης και έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

Φροντίζει για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση των Γενικών Αρχών Πρόληψης των Ατυχημάτων σε όλες τις φάσεις του έργου, δηλαδή την μελέτη, την κατασκευή και την χρήση του.