21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Μελέτη Πυροπροστασίας

Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας

Η  Ενεργητική Πυροπροστασία  αφορά όλα τα μέσα πυροπροστασίας που οφείλει να διαθέτει μια εγκατάσταση, και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της πριν καταστεί αυτή ανεξέλεγκτη.

Ο όρος  Παθητική Πυροπροστασία  αφορά όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κατασκευή του κτιρίου, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους γειτονικούς χώρους ή κτίρια. Μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα μπορούσαν να είναι η πυροδιαμερισματοποίηση χώρων του κτιρίου, οι οδεύσεις διαφυγής, η σήμανση και οι έξοδοι κινδύνου.

Καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία εκπόνησης των μελετών πυρασφάλειας και τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, συνιστά η χρονολογία κατασκευής του κτιρίου και το μέγεθός του, το είδος της δραστηριότητας, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί, όπως και τα υλικά που διαχειρίζεται, είτε ως πρώτες ύλες είτε ως προϊόντα. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, για κάθε είδους έργο και με οποιαδήποτε πολυπλοκότητα σε:

  1. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, Συνεργεία, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
  2. Πρατήρια υγρών καυσίμων, Πλυντήρια – Λιπαντήρια
  3. Χώρους στάθμευσης οχημάτων & Παρκινγκ σκαφών
  4. Χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
  5. Εμπορικά καταστήματα & αποθήκες
  6. Ξενοδοχεία & συνεδριακά κέντρα
  7. Εκπαιδευτήρια
  8. Κτίρια γραφείων
  9. Συγκροτήματα κατοικιών

Συγχρόνως, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη όλων των κατασκευών και την εφαρμογή μέτρων που προβλέπει η εκάστοτε μελέτη, για τη διασφάλιση της σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, τόσο για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των ανωτέρω, όσο και για τη διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.