21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

 1. Αρχική Σελίδα
 2. /
 3. Υπηρεσίες
 4. /
 5. Ενεργειακά
 6. /
 7. Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Αναλύσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, δείχνουν ότι το 71% περίπου των ελληνικών κτηρίων που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, δεν διαθέτουν θερμομόνωση και παρουσιάζουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ παράλληλα στην πλειοψηφία τους διαθέτουν παλιές Η/Μ εγκαταστάσεις. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, ο μελετητής αξιολογεί την εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών υψηλής απόδοσης,προκειμένου να καθορίσει την ενεργειακή απόδοση του υπό μελέτη κτηρίου, αλλά και να μπορέσει να τη βελτιώσει. Οι ενεργειακές κλάσεις που κατατάσσονται τα κτήρια είναι εννέα (από Α+ έως Η).

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Είναι ένα αναγνωρισμένο έγγραφο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά από Πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή. Αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, μέσα από την κατάταξη του σε μια από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ έως Η). Επιπλέον, αναγράφει συστάσεις για την βελτίωση του.

Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

 • Για τη μίσθωση του ακινήτου σε νέο ενοικιαστή ή την πώληση του
 • Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης
 • Για την ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”

(Από 1/1/2016 η έκδοση ΠΕΑ για ακίνητα επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 50 τ.μ. είναι υποχρεωτική)

Πότε ΔΕΝ εκδίδεται ΠΕΑ;

 • Για κτίρια με χρήση αποθήκης, πρατηρίου υγρών καυσίμων, βιοτεχνίας, εργαστηρίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης
 • Για χώρους όπου δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος (π.χ εγκαταλελειμμένα κτίρια, ημιτελή κ.ο.κ.)
 • Για ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων ακινήτων άνω των 50 τ.μ., όταν η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην Δ.Ο.Υ. είναι πριν την 9/1/2012 και δεν έχει αλλάξει ο μισθωτής ή/και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου
 • Για ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων ακινήτων κάτω των 50 τ.μ., όταν η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην Δ.Ο.Υ. είναι πριν την 1/1/2016 και δεν έχει αλλάξει ο μισθωτής ή/και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου

Για πόσα χρόνια ισχύει το ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη.