21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Αδειοδότηση Συνεργείων

  1. Αρχική Σελίδα
  2. /
  3. Υπηρεσίες
  4. /
  5. Αδειοδότηση
  6. /
  7. Αδειοδότηση Συνεργείων

Αδειοδότηση Συνεργείων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό να αδειοδοτήσει την επιχείρηση σας.

Αδειοδοτήσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, όπως οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων αυτοκινήτων.

Ανάμεσα σε άλλα, η διαδικασία περιλαμβάνει :

Α) Τη Συμπλήρωση ∆ήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠΔ)

Β) Κατόψεις και τομές όπου αποτυπώνονται όλα τα επίπεδα του συνεργείου, οι βοηθητικοί χώροι, τα κεκλιμένα επίπεδα, τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραµπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση µε τη στάθµη του πεζοδρομίου, καθώς και ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

Γ) Τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης

Δ) Την εκπόνηση Μελέτης εξαερισµού και προσαγωγής του νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου, καθώς και Μελέτης Θορύβου (όπου απαιτείται)

Ε) Τη σύνταξη Προϋπολογισμού

Πελάτες μας είναι κυρίως επαγγελματίες και επιχειρήσεις στον τομέα της συντήρησης οχημάτων πάσης φύσεως, που όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύτηκαν και με τους οποίους έχουμε σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.