Τεχνικός Ασφαλείας Πλοίου

Ως πλοίο ορίζεται ένα θαλάσσιο μεταφορικό μέσο που μεταφέρει αγαθά ή / και ανθρώπους. Τα πλοία μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες σύμφωνα με το είδος μεταφοράς , τον προορισμό τους, το υλικό κατασκευής τους (Ξύλινα, μεταλλικά ή μεικτής κατασκευής) και το μέσο προώσεως (Μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα, κωπήλατα η ρυμουλκούμενα).
Ο βασικότερος τρόπος διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης γίνεται με το είδος μεταφοράς.

Κάθε πλοίο διαθέτει ένα σχέδιο ασφαλείας. To Σχέδιο αυτό έχει στόχο την διασφάλιση και την εφαρμογή μέτρων επί του πλοίου που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των ατόμων επί του πλοίου, των φορτίων, των μονάδων μεταφοράς φορτίου, των καταστημάτων του πλοίου ή του πλοίου από τους κινδύνους ενός συμβάντος ασφαλείας. (Ορισμοί κώδικα ISPS)

Πλοία

ΟΜΑΔΑ “Α”

Δεξαμενόπλοια (Tαnkers)
– Δεξαμενόπλοια πετρελαιοφόρα (Oil tankers)
– Δεξαμενόπλοια βενζινοφόρα (Gasoline tankers)
– Δεξαμενόπλοια χημικών υγρών φορτίων (Chemical carrier tankers)
– Δεξαμενόπλοια χημικών αερίων φορτίων (Chemical gas carrier tankers)

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πετρελαιοφόρων: πετρελαιοφόρα αργού και δεξαμενόπλοια προϊόντων. Τα πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ακατέργαστου αργού πετρελαίου από το σημείο εξόρυξης σε διυλιστήρια. Για παράδειγμα, η μεταφορά αργού πετρελαίου από πηγάδια πετρελαίου σε μια χώρα παραγωγής σε διυλιστήρια σε άλλη χώρα. Τα δεξαμενόπλοια προϊόντων, γενικά πολύ μικρότερα, έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν τα εξευγενισμένα προϊόντα από τα διυλιστήρια σε σημεία κοντά σε καταναλωτικές αγορές.

ΟΜΑΔΑ “Β”

1. Επιβατηγά πλοία (Passenger ships)
– Επιβατηγά αναψυχής (Cruiser ships)
– Επιβατηγά ακτοπλοιας (Coastal passenger ships)
– Επιβατηγά οχηματαγωγά ανοικτού τύπου (Car ferry open type ships)
– Επιβατηγά οχηματαγωγά κλειστού τύπου (Car ferry closed type ships)

2. Φορτηγά πλοία (Cargo ships)
– Φορτηγά γενικού φορτίου (General cargo ships)
– Φορτηγά ξηρού φορτίου (Bulk carrier ships)

3. Πλοία ψυγεία (Refrigerater ships)

4. Ειδικά πλοία (Special type vessels)
– Αλιευτικά (Fishing vessels)
– Ρυμουλκά (Tug boats)
– Φορτηγίδες (Barges)
– Πυροσβεστικά (Fire fighting ships)
– Θαλαμηγοί (Yachts)
– Πλωτοί γερανοί (Floating cranes)
– Θυρόπλοια (Lock gates)
– Λοιπά πλοία

5. Πολεμικά πλοία (War ships)

6. Νέες κατασκευές γενικώς (New building’ s constructions)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το έργο του Τεχνικού Ασφαλείας σε Πλοία Χαμηλής – Μέσης – Υψηλής Επικινδυνότητας

Εργασίες σε Πλοία – Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες