21080 60632, 6971 508477 ΔΕΥ-ΠΑΡ 9:00 - 21:00

Υπηρεσίες

Επαγγελματική – Βιομηχανική Ασφάλεια

Τεχνικός Ασφάλειας Επιχειρήσεων

• Ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, Πλοία
• Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες
• Τεχνικά – Η/Μ Έργα
• Διοικητικές υπηρεσίες, Εστίαση

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Μελέτη Πυρασφάλειας

Μελέτη ΑΤΕΧ

Μελέτη Ασφάλειας SEVESO

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τεχνικός Φάκελος και Σήμανση CE

Ενεργειακός Επιθεωρητής – Ελεγκτής

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Ενεργειακή Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης & Κλιματισμού

Ενεργειακός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Μελέτη & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Συνεργεία Αυτοκινήτων και Φορτηγά Οχήματα

Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες – Αποθήκες

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Συστημάτων ISO

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

OHSAS 18001 | ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων