21080 60632, 6971 508477 ΔΕΥ-ΠΑΡ 9:00 - 21:00

Ασφάλεια & Υγεία

Επαγγελματική – Βιομηχανική Ασφάλεια

Τεχνικός Ασφάλειας Επιχειρήσεων

• Ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, Πλοία
• Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες
• Τεχνικά – Η/Μ Έργα
• Διοικητικές υπηρεσίες, Εστίαση

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Μελέτη Πυρασφάλειας

Μελέτη ΑΤΕΧ

Μελέτη Ασφάλειας SEVESO

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τεχνικός Φάκελος και Σήμανση CE