Βαγγέλης Έγγελης

Ο Βαγγέλης Έγγελης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου, με κατεύθυνση τη Γεωπληροφορική.  Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 146758.

Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στην Δ/νση Πολεοδομικού  Σχεδιασμού.

Έχει εργαστεί στο εθνικό κτηματολόγιο, στην επεξεργασία τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων για την κτηματογράφηση των ιδιοκτησιών.

Συμμετείχε επί σειρά ετών στην εκπόνηση μελετών για την αδειοδότηση οπτικών ινών στην Γερμανία για το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της Deutsche Glasfaser. Ως αντικείμενο εργασίας είχε τη συλλογή δεδομένων για το πεδίο, τις τοπογραφικές μετρήσεις για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την δημιουργία τοπογραφικών σχεδίων για τη βέλτιστη σχεδίαση της όδευσης του δικτύου οπτικών ινών.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του συμμετέχει στην σύνταξη φακέλων για αδειοδότηση επιχειρήσεων όπως Συνεργεία, Πρατήρια Καυσίμων, Σταθμούς Αυτοκινήτων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Εργαστήρια Catering, Χώρους Συνάθροισης Κοινού κλπ.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια με αντικείμενο τον Πολεοδομικό, Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και την Επιστήμη Χωρικών Δεδομένων που διοργανώθηκαν από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών, το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η ESRI. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής στο 10o πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGIs που έλαβε μέρος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Είναι μέλος σε οργανισμούς, συλλόγους και επιμελητήρια σε Ελλάδα και Εξωτερικό, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΕΕΓΣΠ – HellasGIS), Environmental Systems Research Institute (ESRI).