Κατερίνα Πελέκη

Η Κατερίνα Πελέκη είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), του τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 145271.

Εργάζεται επί σειρά ετών στην οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενο βιοτεχνική μονάδα κατασκευής – συντήρησης φορητών και μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης, καθώς και ενός εμπορικού τμήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με αντικείμενο την πυρόσβεση – πυρανίχνευση.

Στα πλαίσια των καθηκόντων της εκπονεί μελέτες πυρασφάλειας, Ενεργητικής και Παθητικής πυροπροστασίας, και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για κτήρια χρήσης κατοικία, βιοτεχνικούς χώρους, εργοστάσια, αποθήκες.

Στα πλαίσια των καθηκόντων της συμμετέχει στην σύνταξη φακέλων για αδειοδότηση επιχειρήσεων όπως Συνεργεία, Πρατήρια Καυσίμων, Σταθμούς Αυτοκινήτων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Εργαστήρια Catering, Χώρους Συνάθροισης Κοινού κλπ.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και συνέδρια σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια με σκοπό την συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση.

Είναι μέλος στον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.