Φώτης Στρατογιάννης

Ο Φώτης Στρατογιάννης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με κατεύθυνση Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού και εργασία στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 145285 και Εργολήπτης Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ).

  • Είναι πιστοποιημένος Τεχνικός Ασφαλείας σε Εγκαταστάσεις και Πλοία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Ειδικεύεται στην Επαγγελματική Ασφάλεια εξυπηρετώντας πληθώρα επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

  • Είναι πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ISO 45001:2018) – IRCA Approved.

  • Είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καλύπτοντας Οδικές και Σιδηροδρομικές μεταφορές για όλες τις κλάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλάσης 7 για Ραδιενεργές Ουσίες.

  • Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής εργαζομένων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ). Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο Εργασίας για εκπαίδευση εργοδοτών.

  • Είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄ τάξης και Ενεργειακός Ελεγκτής επιχειρήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά Προγράμματα του τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ για τον Ποιοτικό και Ποσοτικό έλεγχο υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα.

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών του έχει εκπονήσει μελέτες πυρασφάλειας, Ενεργητικής και Παθητικής πυροπροστασίας, ενώ ταυτόχρονα έχει επιβλέψει έργα και εγκαταστάσεις μόνιμου υδροδοτικού δικτύου καθώς και παθητικών στοιχείων. Έχει εκπονήσει ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για κτήρια χρήσης κατοικία, βιοτεχνικούς χώρους, εργοστάσια, αποθήκες.

Έχει συντάξει πλήθος φακέλων για αδειοδότηση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων όπως Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες, Συνεργεία, Πρατήρια Καυσίμων, Σταθμούς Αυτοκινήτων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Εργαστήρια Catering, Χώρους Συνάθροισης Κοινού κλπ.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια με σκοπό την συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση. Έχει συμμετάσχει δε ως εισηγητής.

Είναι ενεργό μέλος σε οργανισμούς, συλλόγους και επιμελητήρια σε Ελλάδα και Εξωτερικό, όπως είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Institution of Mechanical Engineers (IMeche), American Society of Mechanical Engineers (ASME).