21080 60632, 6971 508477 ΔΕΥ-ΠΑΡ 9:00 - 21:00

ISO – HACCP

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Συστημάτων ISO

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

OHSAS 18001 | ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων