21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Αδειοδότηση Εργοστασίων

  1. Αρχική Σελίδα
  2. /
  3. Αδειοδότηση Εργοστασίων

Αδειοδότηση Εργαστηρίων - Εργοστασίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό να αδειοδοτήσει την επιχείρηση σας.

Οι διαδικασίες αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων διέπονται γενικώς από τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Β/22-05-2013) καθώς και από τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) για τις εγκατεστημένες εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Την αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης πρώην τμήματα Βιομηχανίας Ορυκτού Πλούτου της εκάστοτε Περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται ή πρόκειται να ιδρυθεί η επιχείρηση σας.

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι αποθήκες εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκες υγρών ή αέριων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων, αποθήκες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους αδειοδοτούνται και αυτές βάσει του Ν.3982/2011.

Επισημαίνουμε ότι λοιπές αποθήκες εμπορευμάτων με ή χωρίς ψύξη ή/και συσκευασία – ανασυσκευασία υλικών, που θεωρούνται Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), αδειοδοτούνται πλέον δυνάμει του Ν.4302/2014.

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία τον έλεγχο του ακινήτου καθώς και την μελέτη κατά περίπτωση της επιχείρησης προκειμένου να αδειοδοτηθεί ως Εργαστήριο, Βιοτεχνία, Βιομηχανία, Αποθήκη – Κέντρο Διανομής