21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Θερμογραφικός Έλεγχος

Η θερμογραφική απεικόνιση αξιοποιεί το φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και με την χρήση θερμοκάμερας υπερύθρων μας επιτρέπει να καταγράψουμε την εκπεμπόμενη θερμότητα οποιουδήποτε σώματος. Η εκπεμπόμενη θερμότητα ενός σώματος είναι σε άμεση σχέση με την θερμοκρασία του και από την παρατήρηση των διαφόρων θερμοκρασιών μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη πιθανών δυσλειτουργιών και…

Περισσότερα ›

Τεχνικός Ασφαλείας Πλοίου

Ως πλοίο ορίζεται ένα θαλάσσιο μεταφορικό μέσο που μεταφέρει αγαθά ή / και ανθρώπους. Τα πλοία μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες σύμφωνα με το είδος μεταφοράς , τον προορισμό τους, το υλικό κατασκευής τους (Ξύλινα, μεταλλικά ή μεικτής κατασκευής) και το μέσο προώσεως (Μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα, κωπήλατα η ρυμουλκούμενα).Ο βασικότερος τρόπος διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης γίνεται με…

Περισσότερα ›

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) – Σιδηροδρομικές Μεταφορές (RID)

Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον, τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς από συγκεκριμένες νομοθετικές απαιτήσεις. RID (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods…

Περισσότερα ›

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) – Οδικές Μεταφορές (ADR)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το έργο του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον, τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς…

Περισσότερα ›