21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4958/Β/7-8-2023) η ΚΥΑ, η οποία ενισχύει το πλέγμα προστασίας των εργαζομένων στη διανομή (delivery).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα πιστοποιητιά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση των οχημάτων, του είδους και των προδιαγραφών του εξοπλισμού προστασίας των εργαζομένων στη διανομή (delivery), καθώς και της πρότυπης γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου για τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Περισσότερα ›