21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Εκδόθηκε η νέα Κ.Υ.Α. για την αδειοδότηση και εγκατάσταση πρατηρίων με καύσιμο υδρογόνο (Η2)

Με την υπ’ αριθμό 118664/20-04-2023 (ΦΕΚ 2570/Β΄/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση Πρατηρίων Υδρογόνου (Η2)  για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών.

Περισσότερα ›