21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων για λειτουργία Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων αυτοκινήτων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 56926/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 943 Β’ / 23-02-2023) με θέμα «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση…

Περισσότερα ›