21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Κανονισμός Εργασίας και Πολιτική για Βία και Παρενόχληση

Εγκύκλιος 18547- 25/02/2022 του Υπουργείου Εργασίας με την οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εταιριών για την υποβολή προς κύρωση Κανονισμών Εργασίας προσωπικού η οποία θα περιλαμβάνει και την Πολιτική σχετική με την Βία και Παρενόχληση. Ο Κανονισμός Εργασίας καταρτίζεται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 σε συνδυασμό με το άρθρο 11…

Περισσότερα ›