Εργασιακός Νόμος 4808/2021

Με τον  νέο Εργασιακό  νόμο 4808/2021, κυρώνεται η σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας «Για την εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας». Σύμφωνα με τον νέο νόμο έχουν προκύψει νέες υποχρεώσεις που θα πρέπει ο Εργοδότης να εφαρμόσει.