21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Παράταση προθεσμίας υποβολής έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2020 έως την 31 Μαϊου 2021

Κατόπιν ανακοίνωσης των αρμόδιων τμημάτων διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων,  λόγω σημαντικών δυσχερειών που παρατηρούνται λόγω των νέων απαιτήσεων, σχετικά με τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω του TAXISnet, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες στη χώρα που συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της πανδημίας COVID-19, θα συνεχιστεί η συμπλήρωση…

Περισσότερα ›