Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων, Parking και Πλυντηρίων/Λιπαντηρίων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5407 Β’ / 09-12-2020) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένα με ηλεκτρονικό τρόπο:

  • όλα τα νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων,
  • οι σταθμοί αυτοκινήτων (Parking) και
  • τα πλυντήρια – λιπαντήρια της Χώρας (που διαθέτουν άδεια λειτουργίας),

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων των σχετικών ελέγχων.