Μέτρα Πρόληψης για όλη την Ελληνική Επικράτεια

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με όλα τα μέτρα πρόληψης σε όλη την επικράτεια ανα κλάδο δραστηριότητας και σύμφωνα με τα επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας.