Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Εκδόθηκε η εγκύκλιος στις 29 Ιουλίου 2020 με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.