Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 26 Ιουλίου 2020 με ισχύ εώς 4 Αυγούστου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.