Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 11 Ιουλίου 2020 με ισχύ εώς 26 Ιουλίου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.