21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός & πλησίον δασικών εκτάσεων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023 (Β΄ 3475) – Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα,…

Περισσότερα ›

Πυροσβεστική Διάταξη για Διοικητικά Πρόστιμα

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία εγκρίνεται η υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά στη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας. Πιο συγκεκριμένα, ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του…

Περισσότερα ›