21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

ADR | RID

Δημοσιεύθηκε η 1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID : Το Σχέδιο έχει τους κάτωθι στόχους: • να προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας…

Περισσότερα ›