21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) – Σιδηροδρομικές Μεταφορές (RID)

Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον, τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς από συγκεκριμένες νομοθετικές απαιτήσεις. RID (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods…

Περισσότερα ›

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) – Οδικές Μεταφορές (ADR)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το έργο του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον, τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς…

Περισσότερα ›

ADR | RID

Δημοσιεύθηκε η 1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID : Το Σχέδιο έχει τους κάτωθι στόχους: • να προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας…

Περισσότερα ›