21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και πλέον όπου γίνεται αναφορά σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση νοείται ως αναφορά στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα.

Περισσότερα ›