21080 60632, 6971 508477 ΔΕΥ-ΠΑΡ 9:00 - 21:00

Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 26 Ιουλίου 2020 με ισχύ εώς 4 Αυγούστου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Read More ›

Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 11 Ιουλίου 2020 με ισχύ εώς 26 Ιουλίου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Read More ›

Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 07 Ιουλίου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Read More ›