21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Θερμογραφικός Έλεγχος

Η θερμογραφική απεικόνιση αξιοποιεί το φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και με την χρήση θερμοκάμερας υπερύθρων μας επιτρέπει να καταγράψουμε την εκπεμπόμενη θερμότητα οποιουδήποτε σώματος. Η εκπεμπόμενη θερμότητα ενός σώματος είναι σε άμεση σχέση με την θερμοκρασία του και από την παρατήρηση των διαφόρων θερμοκρασιών μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη πιθανών δυσλειτουργιών και…

Περισσότερα ›