21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Δημοσίευση Π.Δ.34/2022 (ΦΕΚ Α΄ 93) – Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/18321/ΕΕ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 34/2022, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων. Με το ΠΔ 34/2022 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ. Με το ΠΔ…

Περισσότερα ›

Κανονισμός Εργασίας και Πολιτική για Βία και Παρενόχληση

Εγκύκλιος 18547- 25/02/2022 του Υπουργείου Εργασίας με την οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εταιριών για την υποβολή προς κύρωση Κανονισμών Εργασίας προσωπικού η οποία θα περιλαμβάνει και την Πολιτική σχετική με την Βία και Παρενόχληση. Ο Κανονισμός Εργασίας καταρτίζεται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 σε συνδυασμό με το άρθρο 11…

Περισσότερα ›

Εργασιακός Νόμος 4808/2021

Με τον  νέο Εργασιακό  νόμο 4808/2021, κυρώνεται η σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας «Για την εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας». Σύμφωνα με τον νέο νόμο έχουν προκύψει νέες υποχρεώσεις που θα πρέπει ο Εργοδότης να εφαρμόσει. 

Περισσότερα ›