21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Όροι και Προϋποθέσεις για την διαδικασία παραλαβής-παράδοσης υγραερίου

Με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. Α. 1001/31-12-2020, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β; 40/12-1-2021, θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων καθώς και τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών. Συνοπτικά οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραληπτών χύμα υγραερίου (Άρθρο 5) είναι: Να υποβάλουν…

Περισσότερα ›