21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Εκδόθηκε η νέα Κ.Υ.Α. για την αδειοδότηση και εγκατάσταση πρατηρίων με καύσιμο υδρογόνο (Η2)

Με την υπ’ αριθμό 118664/20-04-2023 (ΦΕΚ 2570/Β΄/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση Πρατηρίων Υδρογόνου (Η2)  για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών.

Περισσότερα ›

Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων για λειτουργία Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων αυτοκινήτων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 56926/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 943 Β’ / 23-02-2023) με θέμα «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση…

Περισσότερα ›

Αλλάζει ο τρόπος Αδειοδότησης των Συνεργείων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 314766 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5272 Β’ / 12-11-2021) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του Ν.3710/2008 (Α’ 216)».

Περισσότερα ›

Αλλάζει ο τρόπος Αδειοδότησης των Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων Οχημάτων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 312990 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5270 Β’ / 12-11-2021) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας πλυντηρίων ή / και λιπαντηρίων οχημάτων».

Περισσότερα ›

Αλλάζει ο τρόπος Αδειοδότησης των Σταθμών Οχημάτων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 315162 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5273 Β’ / 12-11-2021) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων».

Περισσότερα ›

Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων, Parking και Πλυντηρίων/Λιπαντηρίων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5407 Β’ / 09-12-2020) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας». Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου, στο οποίο…

Περισσότερα ›