21080 60632, 6971 508477 ΔΕΥ-ΠΑΡ 9:00 - 21:00

Σύμβουλος ADR | RID

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλος ADR/RID/IMDG) υποστηρίζει κάθε επιχείρηση που οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν φορτοεκφόρτωση και οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, με στόχο να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και να υλοποιούνται οι παραπάνω δραστηριότητες με ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μελέτη Πυρασφάλειας

Καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία εκπόνησης των μελετών πυρασφάλειας και τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, συνιστά η χρονολογία κατασκευής του κτιρίου & το μέγεθός του, το είδος της δραστηριότητας, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί, όπως και τα υλικά που διαχειρίζεται, είτε ως πρώτες ύλες είτε ως προϊόντα.

Σχέδιο Εκκένωσης & Σχεδιάγραμμα Διαφυγής

Τo Σχεδιάγραμμα Διαφυγής σε συνδυασμό με την απαραίτητη σήμανση αποτελεί βασικό σημείο πρόληψης του κινδύνου και ενισχύει το σχέδιο και τις διαδικασίες εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μελέτη & Αδειοδότηση Συνεργείων

Σύνταξη φακέλου για αδειοδότηση από την Διεύθυνση Μεταφορών πάσης φύσεως συνεργείου (Φανοποιείο, Βαφείο, Ηλεκτρολογείο, Μηχανικών Μερών κλπ).

Μελέτη & Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

Σύνταξη φακέλου για αδειοδότηση, εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων από την οικεία Περιφέρεια - Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Γιατί εμάς

Αξιοπιστία και Αποτελεσματικότητα

Παρέχουμε σε κάθε πελάτη, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης και υπηρεσιών, με εξειδικευμένους συνεργάτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν κάθε επαγγελματική ανάγκη.

Βασικό στόχο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, την καθοδήγηση, την υλοποίηση και την περιοδική επιθεώρηση του έργου με υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό, αξιοποιώντας τη σύγχρονη υποδομή και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε.

Περισσότερα Σχετικά Με Εμάς