21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Επαγγελματική Ασφάλεια

Σύμβουλος Επαγγελματικής Ασφάλειας

Περισσότερα ...

Τεχνικός Ασφαλείας σε Πλοία

Ναυπηγεία, Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες.

Περισσότερα ...

Θερμογραφικός Έλεγχος

Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Περισσότερα ...

Σύμβουλος ADR | RID

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλος ADR/RID/IMDG) υποστηρίζει κάθε επιχείρηση που οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν φορτοεκφόρτωση και οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, με στόχο να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και να υλοποιούνται οι παραπάνω δραστηριότητες με ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Περισσότερα ...

Μελέτη Πυρασφάλειας

Καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία εκπόνησης των μελετών πυρασφάλειας και τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, συνιστά η χρονολογία κατασκευής του κτιρίου & το μέγεθός του, το είδος της δραστηριότητας, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί, όπως και τα υλικά που διαχειρίζεται, είτε ως πρώτες ύλες είτε ως προϊόντα.

Περισσότερα ...

Σχέδιο Εκκένωσης & Σχεδιάγραμμα Διαφυγής

Τo Σχεδιάγραμμα Διαφυγής σε συνδυασμό με την απαραίτητη σήμανση αποτελεί βασικό σημείο πρόληψης του κινδύνου και ενισχύει το σχέδιο και τις διαδικασίες εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερα ...

ISO - HACCP

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων ISO

Περισσότερα ...

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

Ενδεικτικά πραγματοποιούνται: Μετρήσεις θερμοκρασίας και μικροκλίματος (WBGT) • Μετρήσεις και χαρτογράφηση ηχοστάθμης θορύβου • Μετρήσεις γείωσης • Θερμική αποτύπωση και καταπόνηση

Περισσότερα ...

Μελέτη & Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

Σύνταξη φακέλου για αδειοδότηση, εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων από την οικεία Περιφέρεια - Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Περισσότερα ...

Μελέτη & Αδειοδότηση Συνεργείων

Σύνταξη φακέλου για αδειοδότηση από την Διεύθυνση Μεταφορών πάσης φύσεως συνεργείου (Φανοποιείο, Βαφείο, Ηλεκτρολογείο, Μηχανικών Μερών κλπ).

Περισσότερα ...

Γιατί εμάς

Αξιοπιστία και Αποτελεσματικότητα

Παρέχουμε σε κάθε πελάτη, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης και υπηρεσιών, με εξειδικευμένους συνεργάτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν κάθε επαγγελματική ανάγκη.

Βασικό στόχο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Παρακολουθούμε τις συνεχείς εξελίξεις με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των πελατών μας, ενώ προτείνουμε λύσεις για την έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωσή τους.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, την καθοδήγηση, την υλοποίηση και την περιοδική επιθεώρηση του έργου με υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό, αξιοποιώντας την σύγχρονη υποδομή και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε.

office

Περισσότερα Σχετικά Με Εμάς